Mededelingen:

 

Buurtvergadering "de Boskant" 2015 maandag 23 februari 20.00 uur in de Wis

 

Notulen 2014:

 

Buurtvereniging ``De Boskant``.

Verslag Jaarvergadering maandag 17 februari 2014.

Aanwezig bestuur: Gemma vd Wijst / Anja Kremers / Eef van Dongen / Jolanda de Man / Angelique Schraven.

 

Aanwezige leden: Maria van Lith / Rikkie van Kuppeveld / Arie Verstegen / Tien vd Elzen / Fred van Dalen / Annemieke Kuijpers / Rob Verkerk / Peggy Botden / Peter vd Wijst / Henriette Wijdeven / Herman Wijdeven.

 

Afgemelde leden: Fam. Oberye / Harm en Mirian vd Vorle / Pieter Lukassen / Marcel Rooyendijk / Diny van Dalen

 

1 Opening :

De vergadering wordt geopend door Gemma vd Wijst om 20.15 uur in het steunpunt in sportcentrum de Wis. Gemma heet iedereen welkom.

 

2 Notulen Jaarvergadering d.d 18 februari 2013.

De notulen van vorig jaar staan op de website van De Boskant en een paar exemplaren zijn bij de jaarvergadering aanwezig ter inzage.

Over de notulen zijn geen opmerkingen en goedgekeurd.

 

3 Kasverslag :

 

Begin 2013 op de bank: € 1186.69

Begin 2013 in kas : € 116.31

Begin 2013 op de spaarrekening: € 3223.86

Beginsaldo 2014

Totaal: € 3972.82

 

De opbrengst van het oud papier is nog steeds rendabel. Het levert gemiddeld € 80,00 per maand op.

Arie Verstegen deelt mede dat de buurtschappen van De Maurik en 't Huukske samen oud papier ophalen, omdat ze een aantal kilo moeten ophalen. Halen ze niet het minimum gesteld aantal kilo oud papier op, dan worden ze gekort met het aantal cent per kilo.

Arie vraagt zich af of dat bij onze buurt ook zo is? Jolanda gaat het nakijken.

 

Annemieke Kuijpers vraagt of de verzekering van De Boskant voor de vrijwilligers is. Zij dacht dat de gemeente een subsidie/verzekering heeft voor de verzekering van de vrijwilligers. Dit wordt nog uitgezocht.

 

De € 44,00 op het kasverslag onder kopje website is voor de domeinnaam van de Boskant.

Er wordt voorgesteld om De Boskant ook op facebook actief te laten zijn.

De voordelen en de nadelen worden besproken.

Voordelen: activiteiten op facebook, makkelijk toegankelijk, meer reacties van buurtleden

Nadelen: evt foto's kunnen ook door andere, dan de vrienden van De Boskant, gezien worden, doordat foto's gedeeld kunnen worden. Voorstel is dan geen foto's op facebook te zetten.

 

Van het Oranjefonds kun je geld krijgen als je deelneemt aan burendag (een vastgestelde dag in september).

Op de vraag of iemand dit op zich wil nemen, hebben Peggy Botden en Annemieke Kuijpers positief gereageerd en willen mee helpen.

 

4 Evaluatie huishoudelijk reglement/afsprakenlijst.

Het bestuur gaat zich de komende vergadering over het huishoudelijk reglement buigen en kijken of er evt. iets veranderd moet worden.

Het huishoudelijk reglement komt ook op de site van de Boskant.

 

5 Verslag activiteiten 2013.

Verslag jeugd 0 jaar tot en met groep 8
Op 1 mei zijn we met 13 kinderen en 7 volwassenen als begeleiding met 4 auto's naar speelboerderij Hullie in Uden geweest.

De leeftijd van de kinderen lag tussen de 1 en 12 jaar.
Voor de kinderen hadden we een arrangement met onbeperkt ranja, ‘n cakeje, een waterijsje en een frietje met een snack. Voor de begeleiders een kop koffie en een bittergarnituur.

Er zijn daar verschillende speeltoestellen waar ze zich flink op uit konden leven, voor de allerkleinste was er een apart speeltoestel. Ook zijn er veel knutselwerkjes mee naar huis gegaan.

Ik denk dat ze die avond door de indrukken en inspanningen vlot in slaap zijn gevallen.
Een zeer geslaagde maar lange middag.


Fietstocht, lunch en klompjesgolf

1 juli 2013

Op zondag 1 juli hebben we een combinatieactiviteit voor het hele gezin georganiseerd waarin een fietstocht, een lunch en klompjesgolf was opgenomen.

Men kon zich opgeven voor alle 3 de activiteiten, maar ook voor een deel van de drieluik door te kiezen voor 1 of 2 activiteiten.

In het totaal waren 31 deelnemers voor tenminste een deel.

 

De fietstocht was 25 km en uitgezet door Mark van de Heuvel. Een mooie fietstocht met binnendoortjes via de Maurik naar Gassel en vervolgens naar Mill. Doordat het fietsen met een onervaren en buurtende groep niet de snelheid heeft van een peloton hebben we de fietstocht onderweg nog moeten inkorten omdat we te laat kwamen voor de lunch.

Bij de Hinde in de Rogstraat stond namelijk een heerlijke lunch te wachten met soep, broodjes en snacks.

Nadat onze buikjes waren gevuld zijn we op het aangrenzende parcours gaan klompjesgolfen.

Het golfen leverde vele hilarische momenten op. Alle spelers van het winnende team kregen van familie Cuppen een petje van de Hinde. Dit was weer een aanzet tot voldoende nieuwe gesprekstof voor de derde helft.

Voor de kinderen was er ter vermaak een luchtkussen, trampolines en skelters.

 

Bowlen 60 + op 27 september 2013

Om half twee vertrokken de deelnemers per auto en fiets naar Erica in Mill

Er hadden zich 14 personen opgegeven. Op de twee banen die we hadden gehuurd werd er afzonderlijk met een dames- en een herenteam gespeeld. De spanning zat er al gauw goed in. In de eerste instantie haalde Jo van Diepenbeek bij de heren een ruime voorsprong. Echter naar gelang de wedstrijd vorderde slopen de krachten weg en liepen de andere heren in. Bij de dames nam Annie van Hout van meet af aan een kleine voorsprong. Het werd op beide banen een nek aan nek race.

Bij de heren was uiteindelijk Jan v Lith de grote winnaar. Bij de dames was dit Annie van Hout. Onder het genot van een drankje en een borrelhapje werd er de moppentrommel nog eens flink aangesproken. Het was een geslaagde middag.

 

activiteit jeugd groep 6-18 jaar: 28 september steppen in Herpen.

Deze datum is geannuleerd omdat er maar 1 aanmelding is. Waarschijnlijk is de reden van de weinige aanmeldingen, dat er in dat weekend ook scoutingkamp is.

 

Verslag Bowlingavond Jeugd.

Met 5 kinderen vertrokken Eef en Jolanda om 17.30 uur richting Erica in st Hubert om een uurtje te gaan Bowlen.

Om 18.00 uur kon de strijd beginnen. Met heel veel plezier werd het spel gespeeld. 19.00 uur hadden we zeer leuke resultaten. Nadieh was winnaar met 136 punten gevold door Mick met 110 punten. Met een groot hongergevoel zijn we naar de Bens gegaan om ons te vullen met en frietje en een snack. Ondanks een klein groepje leeftijdgenoten toch voor herhaling vatbaar.

 

We hebben weer een prins in de Boskant: Hans en Lisette.

Rond 11 november zijn Hans en Lisette Lukassen te voorschijn gekomen als Prins en Prinses van de Verkuskoppe 2013 / 2014.

Ook nu hebben we weer zoals te doen gebruikelijk, een deel van de tuinversiering namens de Boskant bij onze gekozen buurtbewoners aangebracht.

Op de Prinsenreceptie hebben we namens de Boskant een cadeau overhandigd.

(Cadeau voor Hans en Lisette en de kinderen een jaar lang lidmaatschap buurtvereniging de Boskant.)

 

Zwarte pieten bezoek 2013

20 november werden de jongste kinderen van "de Boskant" bezocht door 2 zwarte pieten.

5 gezinnen, 12 kinderen hadden zich opgegeven.

Om 18.30 uur werd begonnen met de bezoekjes, de meeste kinderen zaten al vol verwachting te wachten, voor sommige kinderen was het toch wel heel spannend dat zwarte piet kwam.

De pieten waren, net als vorig jaar, weer heel enthousiast, vooral bij de fam. Bongers gingen ze weer helemaal los.

 

Verslag Feestavond

Op 16 november hadden 34 personen zich opgegeven voor de jaarlijkse feestavond.

De avond had als leidraad het spel Jongens tegen de Meisjes . Deze werd geregisseerd en gepresenteerd door Tim v.d. Wijst. Op de achtergrond zorgde Harm v.d. Berg als D.J. voor de muzikale omlijsting.

Het spel werd strijdig gespeeld. Met wat gesjoemel en veel gelach werd het spel gewonnen door de Jongens.

Om half 2 eindigde we het feest met een heerlijk broodjesbuffet.

Ondanks een de geringe opkomst toch wederom een zeer geslaagde avond.

 

Bloemschikken buurtvereniging De Boskant op 11-12-2013

Negentien personen hadden zich opgegeven voor deze avond.

Onder leiding van Mirjam van Zutphen werden de kerststukken gemaakt. Er kon gekozen worden uit een kerstkrans of uit twee halve cirkels in de kleuren wit, rood of paars. De grootste groep koos voor de halve cirkels. Onder het genot van koffie en thee en wat lekkers werd er hard door gewerkt. Het was mooi om te zien dat aan het einde van de avond er toch nog zoveel verschil in de kerststukken was. We kunnen terug kijken op een gezellige avond die zeker weer voor herhaling vaatbaar is.

Punt van aandacht: het volgende jaar geen kerstkrans maar een ander soort kerststukje.

11 januari 2014. Nieuwjaarsbrunch Senioren (60 +) De Boskant.

Op zaterdag 11 januari werd er in de Wis een brunch georganiseerd voor de 60 + senioren uit de buurt.

Een ruime opkomst van 25 personen (inclusief de organisatoren Gemma van der Wijst en Maria van Lith) genoten van een lekkere verrassingsmiddag.

Henk Braam de meester-kok uit onze buurt had voor de aanwezigen een overheerlijke soep en pasteitjes gezorgd. Men genoot er met volle teugen van. Complimenten te over, eigenlijk kon de middag al niet meer stuk. Daarna kwamen er nog belegde broodjes en krentenbrood aangevuld met koffie of thee. Er werd ondertussen onderling onder genot van een glaasje “fris” al flink wat afgebuurt en “afgekwatst”.

Vervolgens hadden Gemma en Maria nog een verrassing in petto. Er werden bingokaartjes uitgedeeld en Gemma las een prachtig verhaal voor dat ging over Herke die met zijn vrienden in een barre schaatstocht over de Zuiderzee in de winter van 18 – 40 weer thuis wilden komen. De diverse getallen in het verhaal moesten leiden naar de volle bingokaart. Diverse kleine prijsjes waren er te winnen. Van een metalen haan, een handdoek met washandje, een Boeddhabeeltje tot een halve krentenbrood toe.

Om half drie ging iedereen tevreden naar huis met dank aan Maria, Gemma en Henk Braam.

Na afloop werden de vrijwilligers van De Wis nog door de organisatie bedankt voor de medewerking en gastvrijheid.

 

Verkoop kaartjes pronkzitting. 2014

Op 28 januari hebben we weer kaartjes verkocht voor de pronkzitting van de Carnavalsvereniging. Er is een duidelijke terugloop van belangstelling te signaleren.

 

Oud papier en vrijwilligers

Het oud papier, opgehaald door diverse vrijwilligers geeft een grote financiële ondersteuning aan onze verenigingskas.

7 Nieuw lid kascontrole:

Sandra Braam en Fred Hagenaars hebben dit jaar de kascontrole gedaan. Ze waren dik tevreden.

Volgend jaar zullen Fred Hagenaars en Henriette Wijdeven de kascontrole op zich nemen.

 

8 Rondvraag:

-Annemieke Kuijpers: Kan het buurtfeest volgende keer niet bij Toontje Emons worden gehouden, omdat het daar misschien gezelliger is.

Het bestuur heeft daar dit jaar al aangedacht en uitgezocht waar het buurtfeest het beste gehouden kan worden. Buurtfeest is dit jaar weer bij de Bens gehouden. We hadden nu het voorste zaaltje, waardoor de ruimte kleiner was en gezelliger was.

-Arie Verstegen: Dit jaar hebben we niet met de Rabofietstocht mee gedaan, omdat het met de communicatie met de Rabobank is mis gegaan. We hebben ons wel aangemeld, maar geen terugkoppeling van de Rabobank gekregen. We hadden wel 2 vrijwilligers.

Voor deze fietstocht werd er door de Rabo een feestavond georganiseerd, waardoor buurtschappen een bedrag kregen als ze aanwezig waren. Deze feestavond is dus nu omgezet in de fietstocht.

-Riky van Kuppeveld: Zij vindt € 815,00 voor een feestavond veel geld en met name het bedrag voor de entertainment. De meeste aanwezigen vinden dit bedrag wel mee vallen en zijn van mening dat je voor dat bedrag maar weinig ander entertainment kunt vinden.

-Rob Verkerk: Doet de buurt mee met de carnavalsoptocht nu er weer een prins in de buurt woont. Het antwoord is nee. Toen Dimitri van Hal prins in de buurt was is er nog gekeken of er genoeg animo was om met de buurt mee te doen met de optocht. Er hebben zich toen maar 3 gezinnen op gegeven. Daarom is het dit jaar niet meer geïnventariseerd.

-Jolanda de Man: Jolanda bedankt Fred voor het maken van de kopietjes voor de buurt. Wij zijn daarmee erg geholpen.

-Gemma vd Wijst: De komende activiteiten komen op de website te staan met data.

 

9 Sluiting.

De vergadering wordt afgesloten om 21.05 uur door Gemma vd Wijst, tevens bedankt zij iedereen voor hun aanwezigheid.

 

Wat we zeker niet mogen vergeten is om ALLE vrijwilligers te bedanken, de personen die het oud papier ophalen, personen die helpen of rijden bij activiteiten enz, enz.

ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT EN WE HOPEN DAT U HET AANKOMENDE JAAR WEER MOGEN BEDANKEN.