Nieuws

Hierbij nodigen we alle leden van de buurtvereniging uit voor de jaarvergadering op maandag 26 februari om 20.00 uur.
De vergadering wordt gehouden in gemeenschapsaccommodatie "De Wis".

Agenda jaarvergadering:

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 21 maart 2017 (te lezen bij de Documenten)
  3. Kasverslag / kascontrole / nieuw lid kascontrole
  4. Evaluatie huishoudelijk reglement / afsprakenlijst
  5. Verslag activiteiten 2017
  6. Bestuurswisseling: we zijn naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, opgeven als kandidaat kan tot de aanvang van de jaarvergadering bij Gemma van der Wijst, tel: 0486-431622.
  7. Activiteiten 2018, programma en ideeën
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Graag zien wij u op maandag 26 februari in "De Wis"
Bestuur Buurtvereniging "De Boskant"